qüsur nədir?

qüsur nədir? Bu, bir obyektin zaman xüsusiyyətləri, hərəkətin geriləməsi, tədricən pisləşməsi, azalması, keyfiyyətinin azalması, təbiətin və zamanın qanunlarına uyğun olaraq xarici təsir nəticəsində maddənin məhv edilməsi prosesidir. Bozulma, ...