qüsur nədir?

alçaltmaq nədir? Bu, bir cismin xüsusiyyətlərinin zamanla pozulması, geriyə doğru hərəkət etməsi, tədricən pisləşməsi, azalması, keyfiyyətinin azalması, təbiət və zaman qanunlarına görə xarici təsirlər nəticəsində maddənin məhv olmasıdır. Deqradasiya,…