Bir insana lənət gətirmək.

Bir insana lənət gətirmək. Belə bacarıqlara sahib olan bir adam lə'nətə düşə bilər, çünki bizim xoşbəxtliyimiz çoxdur. Sehrbaz və ya sehrbaz lə'nət edə bilər, cadı bu məqsədlə kifayət qədər gücə sahib olan insanlardır.

Gliflər nədir?

Gliflər nədir? Arxeologiya bir glif bir daş (petroglyph) və ya ağac oyulmuş və ya bir oyma semboldür. Bu bir piktoqram və ya bir ideogram və ya bir yazı sisteminin bir hissəsi, heca bir məktub ola bilər ...