portretçiləri və mənzərə ressamları 19 əsrini izah edir

19 əsr portretistləri və landşaft rəssamları 1-Jose Maria Velasco 1840-1912 mənzərə rəssamı - Meksika şah əsərləri 2 Aleksey Tyranov 1808-1859 portret rəssamı 3-Isaac Levitan 1840-1900-4-1865-1911-5-1835-1905-6-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-Xose-Mariya Velasko XNUMX-XNUMX mənzərə rəssamı - Meksika şah əsərləri XNUMX Aleksey Tyranov XNUMX-XNUMX Vasili Petroviç Vereshchagin-XNUMX-XNUMX portret rəssamı və rəssam XNUMX-Vasily ...