Rusiya hökuməti kim və necə formalaşmışdır?

Rusiya hökuməti kim və necə formalaşmışdır? Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən Rusiya Federasiyasının Konstitusiyası ilə müəyyən edilmiş qaydada təyin edilən Rusiya Federasiyasının Baş naziri. Rusiya Federasiyası Baş nazirinin müavinləri və federal nazirlər təyin edildi ...

Dövlət büdcəsidir

Dövlət büdcəsi - bu dövlət büdcəsidir - dövlət və bütün mülkiyyət formaları subyektləri və ayrı-ayrı vətəndaşlar arasında yerinə yetirmək üçün ayrılmış mərkəzləşdirilmiş fondun yaradılması ilə əlaqəli iqtisadi əlaqələr ...