Alyaska. O, qanuna aid kimdir?

Alyaska. Qanuna görə kimə aiddir? RUSİYA Amerika. tarix öyrədilməlidir Sibir qəbilələrinin qrupları 1610 min il əvvəl istmusu (indiki Berinq boğazı) keçib. Eskimos, Arktik sahillərində, Aleutlarda yerləşməyə başladı ...

Rusiya hökuməti kim və necə formalaşmışdır?

Rusiya Federasiyası hökuməti kim və necə qurulur? Rusiya Federasiyası Hökümətinin Sədrini Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən Rusiya Federasiyası Konstitusiyasında müəyyən edilmiş qaydada təyin edirik. Rusiya Federasiyası Baş nazirinin müavinləri və federal nazirlər təyin olunur ...

Dövlət büdcəsi belədir

Dövlət büdcəsi dövlət büdcəsidir ki, dövlət və bütün mülkiyyət formaları subyektləri ilə ayrı-ayrı vətəndaşlar arasında həyata keçirilməsinə ayrılan vəsaitlərin mərkəzləşdirilmiş fondunun yaradılması ilə bağlı iqtisadi münasibətlərdir ...