Meteoroloqdan fərqli hava proqnozu nədir?

Meteoroloqdan fərqli hava proqnozu nədir?

  • Bildiyimiz kimi, meteorologlar planetimizdə baş verən atmosfer proseslərinin və hadisələrinin əksəriyyətinin araşdırılmış parametrlərini müşahidə edən, ölçən və qeyd edən mütəxəssislərdir və meteoroloji müşahidələrin nəticələrinə əsaslanaraq, meteoroloji müşahidələrin nəticələrinə əsaslanaraq müəyyən sinoptik xəritələrin həm də qısa müddətli, orta müddətli və uzun müddətli hava proqnozlarını təqdim edir. Beləliklə, demək olar ki, bütün əsas işlərin adətən meteorologlar tərəfindən həyata keçirilir, lakin demək olar ki, bütün son şöhrət forecasters olur.

  • Hava şəraiti və meteoroloq arasında fərq nədir?

    Meteoroloq — ученый-специалист, который изучает путем наблюдений и записей результатов наблюдений и измерений параметров атмосферных процессов и явлений в природе.

    Forecaster — это специалист-метеоролог, который на основании обработки результатов метеорологических наблюдений составляет синоптические карты, делает выводы и выдает краткосрочные и долгосрочные прогнозы погоды.

  • Метеоролог — это статистик, он собирает данные с приборов и фиксирует их, а синоптик эти данные обобщает , анализирует ситуацию в атмосфере и делает прогноз погоды на будущее.

Loading ...

Добавить комментарий

E-poçt adresiniz yayımlanmayacaq. Обязательные поля помечены *