nə bir cərrahi maşın

Surgitron hansı cihazdır? Mən Qrenlandiya cihazlarına (RFS 3800K və ya RFS4000K) baxmağı məsləhət görürəm. Bu Surgitron-a rəqibdir. Tezlik də 4 MHz-dir, lakin daha yumşaq qiymət: http: //www.adhara.ru/equ Equipment/greenland.htm Surgitron - radio dalğa cərrahiyyəsi cihazıRadio ...

Əmtəə istehsalı nədir?

Əmtəə istehsalı nədir? Əmtəə istehsalı, məhsulların şəxsi istehlak üçün yox, mübadilə üçün istehsal edildiyi bir sosial istehsal formasıdır; sosial əmək bölgüsü əsasında yaranır, iqtisadi cəhətdən fərqli olaraq aparılır ...