Zəhmət olmasa toplu sənəd üçün əmrlərin siyahısını atın. yarasa

Zəhmət olmasa toplu iş üçün əmrlər siyahısına atın. yarasa. CMD (cmd) -Komanda sətri tərcüməçisinin başlanması COPY-bir və ya bir neçə sənədin Kopyalanması-kopyalanması TARİH-Cari tarixin təyin edilməsi CHKDSK-diskin statistika çıxışı ilə yoxlanılması CLS-ekranın təmizlənməsi CHKNTFS-göstərmə və açılış zamanı disk yoxlanışının dəyişdirilməsi ...