Realizm nədir? ...

Realizm nədir? ... Rəssamlıqda, ədəbiyyatda, fəlsəfədə realizm var ... Sən neynirsən Reali # 769; gm, fəlsəfədə, bilik mövzusundan asılı olmayaraq gerçəkliyin mövcudluğunu irəli sürən bir istiqaməti təyin etmək üçün istifadə edilən fəlsəfi bir termindir. Reali # 769; gm istiqaməti ...