Biznesin qiymətləndirilməsi. Biznesin qiymətləndirilməsinin metod və prinsipləri

İş dəyərinin qiymətləndirilməsinin təhlili sahibinə şirkətin, şirkətin və ya müəyyən bir müəssisənin dəyərini müəyyənləşdirməyə kömək edən müəyyən, kifayət qədər əmək tələb edən bir prosesi əhatə edir. Müxtəlif vəziyyətlərdə tələb oluna bilər. Bir işin bazar dəyərini qiymətləndirə bilər ...