Envanter….

Envanter…. Yüzdə yüz 3 Ehtiyat: 3. Həqiqi əmlak və maliyyə öhdəliklərini müəyyən bir tarixdəki mühasibat məlumatları ilə müqayisə edərək aydınlaşdırmaq. MƏHSULLAR 1,2,3,4 "... 1. Təmin etmək…

onların sürətləndirilməsi nəticəsində işləyən sermayenin sərbəst buraxılışı, necə müəyyənləşdiriləcək?

sürətlənməsi nəticəsində sərbəst buraxılmış dövriyyə məbləği, necə müəyyənləşdirmək olar? Dövriyyə kapitalının dövriyyəsi göstəricilərinin müqayisəsi onun sürətlənməsini və ya yavaşlamasını təyin etməyə imkan verir. Mütləq bir buraxılış cari ildə dövriyyə miqdarı olduqda meydana gəlir ...