korund nədir

Korund Korund mineralı, kristal-alüminium oksid (Al2O3), trigonal sistem, ditrigonal-skalenohedral nədir. Ayrı və ya yalançı altıbucaqlı görünüşün, təcrid olunmuş daxilolmaların və barel şəklində, dipiramidal və cədvəlli kristal qruplarına ayrılmış və ya böyüdülmüş şəklində olur ...

Qabıq nədir

yer qabığı nədir bu yer qabığı budur Buğda böyüyən yerdir…. Yer qabığı litosferin bir hissəsi olan Yerin xarici qatı qabığıdır (geosfer), qalınlığı 5 km (okeanın altında) 75 ...

Boşluq nədir?

kanalizasiya nədir? Kanal: 1) Bir şeyə həkk olunmuş və ümumiyyətlə suyun drenajı və ya bir şey tökülməsi üçün nəzərdə tutulmuş uzunsov çökəklikdir.2) yerin səthində, torpaqda uzunsov çökəklik.3) okean dibindəki uzun ensiz çökəklik ...