ampulü icad edən

lampanı icad edən daha əvvəl zapantentoval olan. Ümumiyyətlə, ilk lampa və onun üçün bir batareya qədim zamanlarda Babiliyada icad edilmişdir ... bildiyimiz ixtiralar yalnız elmi intihaldır! ...