ampulü icad edən

ampulü icad edən əvvəllər patent alan. ümumiyyətlə ilk lampa və bunun üçün bir batareya qədim dövrlərdə Babiliyada icad edilmişdir ... bildiyimiz ixtiralar sadəcə elmi intihaldır! ...