Z və C (raz, raz- və bez-, bes-) üstündəki sözlərin nümunələri?

Z və C (raz, raz- və bez-, bes-) üstündəki sözlərin nümunələri?

 • Prefiks quot; səsli samitdən əvvəl yazılmışdır, buna görə sözlərin seçimi belə olacaqdır

  açmaq, ayrılmaq, şadlanmaq.

  gülmək, gülmək, gülmək, bağırmaq.

  Eynilə, söz prefiksləri ilə nümunələrə rast gəlirik; və quot;

  Cehiz, mənasız, qorxmaz, səssiz.

  Səssiz, silahsız, problemsiz.

  Bu prefikslərlə çox söz var.

 • -S, -s prefikslərində Z, səssiz samitlərdən əvvəl (mübadilə, cansız, böyümək, doğramaq, həddindən artıq, döymək, baza), C kar samitlərindən əvvəl C (həll olunma, yararsız, üsyan, qorxu, çox, qorxutmaq, göndərmək) əvvəl yazılır.

 • Yarışların prefiksi ilə: qablaşdırma, yapışdırmaq, seçmək, doğramaq, rasporotit

  prefiksi ilə -raz- budaqlamaq, açmaq, söhbət etmək, vermək, açmaq

  prefiks ilə - ağrısız, dadsız, dibsiz, dişsiz, səssiz

  prefiksi ilə, onurğasız, axmaq, maraqsız, faydasızdır

 • Z ilə bitən bir prefiksi olan sözlər

  köksiz, qayğısız, sevincsiz

  ilə prefiks edilmiş sözlər

  əbədi, axmaq, huşsuz, qarışıq, narahat.

  Prefiks və kök birlikdə eyni hərflərin ikiqat yazılmasına səbəb olur. Prefiksi ilə sözləri ilə diqqətəlayiqdir.

  S, s - dəfə səslənmədən əvvəl

  Kar, p, k, s - yarışlardan əvvəl. Kökün və ön sözün qovşağında ikiqat.

 • Zolaq, əzmək, qanlı, əks olunması.

  Ayrılıq, ÖDƏNİŞ, ÖDƏNİŞ, ÖDƏNİŞ, ÖDƏNİŞ.

  İNKİŞAF, buludsuz, evsiz, sükut.

  Ölümsüzlük, Qeyri-müəyyən, İSTƏMƏYƏN, İSTƏMƏSİN.

  Kar samitlərdən əvvəl prefiks RAS, BES olacaqdır.

  Səslənmədən əvvəl - BİR, YOX.

 • Prefikslər yandırılır з sözün kökünün səslənən samitindən əvvəl yazılmışdır, məsələn:

  bir dəfə - səpələmək, fikir vermək, dağıtmaq, yummaq, yumşaltmaq, açmaq, boşaltmaq, pozulmaq, boşaltmaq;

  olmadan - anarxiya, ümidsiz, sərhədsiz, cansız, düşüncəsiz, pis dad.

  Prefikslər yandırılır с sözün kökünün kar samitindən əvvəl yazılmışdır, məsələn:

  olmadan - piksiz, sonsuz, gücsüz, cehiz, şərəfsiz, rəngsiz, məqsədsiz, səssiz;

  Xəbərlər - yataqdan çıxmaq, hesablamaq, əsəbləşmək, yazmaq, düzmək, doğramaq, tikmək, fidan salmaq, üzmək.

 • ras - seçin,

  ras - parçalanmaq,

  yarışları


  vaxt - söhbət

  vaxt - vermək

  vaxt - açmaq


  olmadan - dibsiz

  olmadan - dişsiz,

  olmadan - nitqsiz


  cin - axmaq,

  cin - maraqsız,

  cin - faydasız

 • Z içərisində olan prefiksli sözlər (səsli samit), misallar:

  Qaçdı, Səssiz, Qayğısız, Yandırmaq, Yandırmaq, Dişsiz, Xeyriyyətsiz, Kordial, Öldürmək, Tutmaq, Nəfəssiz, Ürəksiz.

  C prefiksli sözlər (səssiz samit), misallar:

  DISSOLVE, DISSOLVE, DISPLAINABLE, DISORDERLESS, UNCONSCIOUS, DISCLAIMER, DISCONTINUOUS, Kəşf edin, DISCOLORED, SPRAY, DISCOVER.

 • Z və C (raz, raz- və bez-, bes-) üstündəki sözlərin nümunələri?

  Z və C prefiksləri olan sözlərə nümunələr

  • Prefiks quot; dəfə-quot;: geyimli, ağlabatan, qırmaq, incitmək, dağmaq, qarışdırmaq, səpmək, parçalamaq, parçalamaq, parçalamaq, parçalamaq, genişləndirmək, yaymaq
  • Əvvəlcədən quot; ras-quot;: hirslənmək, üzülmək, gülmək, dağıtmaq, içmək, yaymaq, vurmaq, hesablamaq, tutmaq, tapdalamaq, əzmək, düşünmək
  • Əvvəlcədən quot; no-quot;: dəli, duyğusuz, buludsuz, silahsız, hərəkətsiz, təhlükəsiz, əxlaqsız, laqeyd, çirkin, celibate, ağrısız
  • Quot; imp-quot; prefiksi: evsiz, kimsəsiz, qorxmaz, ehtiyatsız, səssiz, sonsuz, səlis, qeyri-müəyyən, azad, ölməz, mənasız, yuxusuzluq, utancsız

  Z və C (raz, raz- və bez-, bes-) üstündəki sözlərin nümunələri?

 • Z- və s-də prefikslərin yazılması sonrakı samitdən asılıdır. Bu samit səssizdirsə, c hərfi əvvəlcədən yazılıb. Sonrakı samit səslənirsə, c hərfi prefiksin sonunda yazılır.

  Nümunələr s və s prefiksləri olan sözlər: olmadandüşüncəli şeytanfaydalıdır şeytansağ olmadanbir yoldaş, vasitəçi, silahsız, mübahisəsiz, qansız, əxlaqsız, savadsız, axmaq, dadsız, mənasız; vaxtdüşünmək yarışlarsoruşmaq yarışlardemək vaxtvermək, çalmaq, qırmaq, dağıtmaq, yaymaq, açmaq, çeynəmək, qızartmaq, incitmək, yıxmaq, dağıtmaq, açmaq, hekayəçi, damaqçı.

 • Raz-, ras- prefiksi olan sözlərə misal: qalın, ağıl, çəkmək, güldürmək, uzatmaq, bölmək.

  Olmadan, başsız, prefiksi olan sözlərə misal: başsız, cansız, hərəkətsiz, vasitəçi, səliqəsiz, qarışıq, pulsuz, yuxusuzluq.

Loading ...

Добавить комментарий

E-poçt adresiniz yayımlanmayacaq. Обязательные поля помечены *