Əmanətlərin və investisiyaların makroiqtisadi şəxsiyyətini əldə edin. Sərmayənin nə olduğunu göstər

Əmanətlərin və investisiyaların makroiqtisadi şəxsiyyətini əldə edin. 1 sərmayələrinin hansı komponentlərdən ibarət olduğunu göstərin. Əsas makroiqtisadi şəxsiyyət. Gəlirlərin və xərclərin bərabərliyini əks etdirir. Makroiqtisadiyyatda ümumi (milli) gəlir və ümumi məhsul (məhsul) ...