Maksimum etibarnamə

Niyə mənə etibarnamə lazımdır, düşünürəm ki, demək olar ki, hər yetkin bilir. Bu, məsələn nəqliyyat menecmentinin müxtəlif təşkilatlardakı nümayəndəsi olmaq, sənədli işlərlə əlaqəli digər vəzifələri icra etmək hüququnu təsdiqləyən sənəddir. Digərləri tərəfindən ...