Elektrik cəriməsinin hesablanması

Elektrik enerjisinin oğurlanması üçün cərimənin miqdarının hesablanması Elektrikin oğurlanması, inzibati pozuntu növlərindən birinə çevrilir ki, bu da mülki prosedurda səbəb olan real zərəri toplamaq və cinayətkarları inzibati xəta törətməyə gətirib çıxarır ...

İqtisadi qaynaqlar hansılardır?

İqtisadi qaynaqlar hansılardır? Resursları iqtisadi cəhətdən RESOURCES ECONOMIC (Fransız Resurs Köməkçi alətindən) iqtisadi mənbənin əsas anlayışıdır, mənbələrdir, istehsalın təmin edilməsi vasitələri. İqtisadi resurslar təbii (xammal, geofiziki) bölünür, ...

Vəzifə - Vergidir?

Vəzifə - Vergidir? Rüsum, müəyyən qanun funksiyalarını yerinə yetirmək üçün səlahiyyətli rəsmi orqanlar tərəfindən dövlət qanunlarında nəzərdə tutulmuş miqdarda yığılmış bir haqdır. Rüsumlar, xüsusən, qeydiyyat və möhür rüsumları, ...