Elektrik cəriməsinin hesablanması

Elektrik enerjisinin oğurlanmasına görə cərimə məbləğinin hesablanması Elektrik enerjisi oğurlanması, mülki məhkəmə prosesi nəticəsində dəymiş faktiki ziyanın ödənilməsinə və təqsirkarların inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsinə səbəb olan inzibati xəta növlərindən biri kimi təsnif edilir.

İqtisadi qaynaqlar hansılardır?

İqtisadi mənbələr nədir? Resurslar İqtisadi QAYDALAR İQTİSADİYYATI (Fransız dilindən. Resurs köməkçi vasitədir) iqtisadi nəzəriyyənin əsas konsepsiyası, mənbələri, istehsalın təmin edilməsi vasitələri. İqtisadi qaynaqlar təbii (xammal, geofiziki), ...

məhdudiyyətlər statusu sənətə düşən bir cinayət olub-olmaması. 159 UK Cinayət Məcəlləsinin fırıldaqçılıq və ya 8 il sonra DM-yə başlana bilər?

İddia müddətinin bəndinə uyğun olmayan bir cinayət var? Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsi, bir fırıldaqçılıq və ya 8 ildən sonra UD başlata bilərsiniz? Cinayət Məcəlləsi tərəfindən sanksiya edilmiş hərəkətlər üçün məhdudiyyət müddəti yoxdur ...

Vəzifə - Vergidir?

Vəzifə - Vergidir? bəli Vəzifə səlahiyyətli rəsmi orqanlar tərəfindən müəyyən funksiyaları yerinə yetirərkən dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş miqdarda tutulan bir haqqdır. Rüsumlara, xüsusən qeydiyyat və möhür rüsumları, ...