49 ki, məqalə

Art 49 Rusiya Federasiyasının Konstitusiyası nə cür maddədir Sənət. 49 Təqsirsizlik prezumpsiyası; APC RF Sənəti. 49 İddianın əsasının və ya predmetinin dəyişdirilməsi, tələblərin məbləğinin dəyişdirilməsi, iddianın ləğvi, iddianın tanınması, barışıq ...