51 RF Cinayət Məcəlləsinin məqsədi nədir

Rusiya Federasiyasının 51-ın Cinayət Məcəlləsinin məqaləsi üçün Rusiya Federasiyasının Konstitusiyasının 51-un məqaləsini Rusiya Federasiyasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dairəsi özləri, yaxınları, özlərinə qarşı ifadə vermək hüququnu verən məqam nəzərdə tuturdu. Cinayət Məcəlləsi Maddə 51. Məhdudiyyət ...

49 ki, məqalə

Maddə 49 ki, Rusiya Federasiyasının Konstitusiyası Sənədi. 49 Təqsirsizlik prezumpsiyası; AIC RF sənəti. 49 iddianın əsasını və ya mövzularını dəyişdirərək iddianın ölçüsünü dəyişdirərək, fəaliyyətdən imtina, iddianın tanınması, dünya ...