Mükafatlar vergiyə cəlb olunur?

Mükafatlar vergiyə cəlb olunur? Gəlir vergisi yalnız maddi yardımda, qalan əmək haqqı, hər hansı bir pensiya, mükafat və xəstə məzuniyyəti vergiyə cəlb edilmir. Əlbəttə ki, mükafat gəlir vergisi ilə bağlıdır. Çünki bu normal bir gəlirdir ...

bir işçinin bir azaldılması nədir

işçinin əmək haqqı azaldılması halında zəruri olan işəgötürən işçi heyətinin və ya işçilərin sayının azalması və ya təşkilatın ləğv edilməsi səbəbindən əmək müqaviləsinin ləğv edildikdən sonra işəgötürənə əmək haqqı ödəmək məcburiyyətindədir: