Multivisa nədir?

Multivisa nədir? Artıq multivisa ilə bağlı sizə cavab verilib. və bəziləri tam cəfəngiyat yazdıqları üçün, qalan suallara cavab verəcəyəm)) Müəyyən bir səfirliyin qərarına əsasən. daha tez-tez ...