Multivisa nədir?

Multivisa nədir? Multivisa haqqında artıq cavab verdi. Bəziləri tam bədxahlıq yazdıqlarından, qalan suallara cavab verəcəyəm)) Xüsusi səfirliyin razılığı ilə bir müddətdir. daha tez-tez ...