hərəkət nədir

aksiya hərəkəti nədir Fight # 769; k (İngilis aksiyon filmi, sözün əsl mənasında aksiyon filmi, uh # 769; kshn-film) əsas diqqətinin şiddətə yönəldiyi kinoteatrın bir növüdür: atışlar, davalar, təqiblər və s. P.…

kitabxanaçıları vəzifələrinə görə

kitabxana işçiləri vəzifələri Kitabxanaçı aşağıdakı vəzifə borclarını yerinə yetirir: 3.1 məktəb kitabxanasının işini, kitabxana fondunun formalaşdırılmasını, işlənməsini və sistematik saxlanılmasını təşkil edir; 3.2 kataloqlar, kartotekalar, indekslər, tematik siyahılar və ədəbiyyat icmallarını tərtib edir; ...

MERCHANDISER nədir?

MERCHENDIZER nədir? Merchandiser pərakəndə satışda məhsulların tanıtımında mütəxəssisdir. Əsas vəzifəsi şirkətinin a işinin pozitiv imicini qorumaqdır Cavab burada: https://youtu.be/TcwvbllpHgk Yaxşı yuxarıda yazılanlara ...

FIFO nədir

FIFO nədir FIFO növbədir. İlk gələn nədirsə, əvvəlcə gedəcək. bu mühasibatlıqdanmı? Salam! anbar logistikasında FIFO anlayışı var - məhsulun əsas mahiyyəti ...