Gücü təyin edin

Gücün tərifini verin C # 769; digər cisimlərin, eləcə də sahələrin müəyyən bir cisminə təsir şiddətinin ölçüsü olan vektor fiziki kəmiyyət. Kütləvi bir cismə tətbiq olunan bir qüvvə sürətində bir dəyişikliyə səbəb olur və ya ...

Balans nədir?

Balans nədir? hesabdakı mənfəət mənfi və ya artı Tarazlıq, tarazlıq.Həmişə dəyişən hər hansı bir fenomendəki nisbət və ya tarazlığı xarakterizə edən göstəricilər sistemi.Girişlər və xərclər, varlıqlar ...

Əməliyyat xərcləri

Əməliyyat dəyəri termini Əməliyyat xərcləri, icarəyə götürülmüş əmlakın istifadəsi ilə bağlı xərclərdir. Bu cür xərclərin dəqiq siyahısı qanunvericiliklə müəyyən edilməyib. Onların tərkibi hər bir icarə obyektinə münasibətdə müəyyən edilir. Üçün xərclər ...