Əməliyyat xərcləri

Müddətli əməliyyat xərcləri Əməliyyat xərcləri icarə obyektinin istifadəsi ilə bağlı xərclərdir. Belə xərclərin açıq siyahısı qanunla müəyyənləşdirilmir. Onların tərkibi icarə hər bir obyekti ilə bağlı müəyyən edilir. Xərclər ...