Mühəndis-rationer. Standart mühəndisin vəzifələri hansılardır?

Mühəndis-normallaşdırıcı. dərəcə təyin etmə mühəndisinin vəzifələri nədir ??? Hər kəs. Nəsr haqqında İşçinin məqalələrini oxuyun. ru Aleksandr Ivanov 20 Normallaşdırıcı əmək standartlarını təyin edir, yəni müəyyən bir işçiyə müəyyən bir əməliyyat üçün nə qədər ödəməli olduğunu planlaşdırır və hesablayır ...