Balans mənfəəti nədir?

Bölüşdürülməmiş qazanc nədir? Bölüşdürülməmiş mənfəət - qərar qəbul edilməsi və banklararası tənzimləmə üçün rəhbərliyin istifadə etdiyi maliyyə qurumunun maliyyə vəziyyətinin göstəricisi. Balans mənfəəti - müəssisənin müəyyən bir müddət üçün əldə etdiyi ümumi, cəmi mənfəət ...

Dönüşüm nədir?

Dönüşüm nədir? Dönüşüm (Latınca danışıq müalicəsindən, transformasiyadan, dəyişdirmədən): Kimyəvi texnologiyada çevrilmə, ilk qaz qarışığının tərkibini dəyişdirmək üçün proses prosesi; İnternet marketingində çevrilmə, ziyarətçilərin sayına nisbətdir ...