UFC nədir?

UFC nədir? Bu bir ədviyyə Federal Xəzinə (Rusiya Xəzinəsi), Rusiya Federasiyası qanunvericiliyinə uyğun olaraq, federal büdcənin icrasını təmin etmək üçün hüquq mühafizə funksiyalarını həyata keçirən federal bir icra orqanıdır (federal xidmət) ...