Müəyyən olun

Açıqlayın Hər hansı bir araşdırma apararkən iki qrup seçilir. Təcrübə qrupuna hər hansı bir xüsusi metoddan istifadə edərək nəsə yaratmaq üçün iş aparıldığı uşaqlar daxildir. Nəzarətdə - belə uşaqlarla ...

nə qurdlar bilir

qurdların nə olduğunu kim bilir 6 - 7 aylıq dövrlərdən başlayaraq körpə ətrafdakı dünyanı yalnız görmə, eşitmə, qoxu, dad həssaslığı kimi hiss orqanları ilə deyil, həm də aktiv şəkildə öyrənməyə başlayır ...