Lenfatik drenaj masajı - bu nədir?

Lenfatik drenaj masajı - bu nədir? Titrəmə masajı kimi bir şey Manual masaj lenfatik drenaj toxumalardakı mayenin durğunluğunu aradan qaldırmaq, limfa axışını sürətləndirmək, toxumaların metabolizmasını və qidalanmasını yaxşılaşdırmaq, toksinləri aktiv şəkildə çıxarmaq üçün həyata keçirilir. Əsas ...