Step aerobik nədir?

Addım aerobikası nədir? Stepaerobika xüsusi "addım" platformaları ilə həyata keçirilən rəqs aerobikasıdır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, stepaerobika osteoporoz və artritin profilaktikası və müalicəsi, əzələlərin gücləndirilməsi üçün əladır ...