“Suyun üstündə bir düzbucaqla yazılıb” ifadəsi nə deməkdir?

“Suyun üstündə bir düzbucaqla yazılıb” ifadəsi nə deməkdir? Saltykov-chededrindən sitat gətirmək kifayətdir: "Rusiya qanunlarının sərtliyi tətbiqetmənin məcburi olmayan təbiəti ilə kompensasiya olunur." Bu ifadə aşağıdakıları bildirir: hər şey çox şübhəlidir, aydın deyil. Pitchfork sözünün orijinal mənası dairələrdir ...